به سایت هیئت بنی فاطمه خوش آمدید

 

امتیاز این سایت متعلق به هیئت بنی فاطمه می باشد و به زودی راه اندازی خواهد شد

 

هر هفته صبح های پنج شنبه و جمعه مراسم زیارت عاشورا و دعای ندبه در حسینیه بنی فاطمه واقع در سرچشمه برقرار می باشد